Vad kostar en elektriker per timme?
Arbetskostnaden för elarbete varierar beroende på hur pass omfattande arbetet är. Normalt debiterar de flesta i snitt omkring 400-600 kr per timme.

Kan jag utföra elarbeten utan behörighet?
Detta får du själv utföra utan behörighet:

  • Byta trasig propp (säkring) och återställa utlöst automatsäkring
  • Byta glödlampor
  • Montering av skarvsladdar
  • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
  • Byta fast installerade strömbrytare och vägguttag (högst 16 ampere)
  • Ansluta och byta ut fast ansluta ljusarmaturer i torra icke brandfarliga utrymmen inne i bostäder

 

Får jag dra av rot för elarbeten?

Villkoret för ROT-avdraget gäller om du drar in el i ett nytt hus, byter ut dina gamla elledningar eller utför elinstallationer och reparationer som inbegriper el. Du har också rätt till ROT-avdrag för elarbeten som utförs i din bostadsrätt.

Hur stort är rotavdraget?

ROT-avdrag på Elarbeten är 30 % av arbetskostnaden.

Vilka elarbeten kan bara en behörig elektriker utföra?

  • Utförande av fasta installationer.
  • Installering av golvvärme och värmekabel.
  • Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
  • Förläggning av kabel i mark.